Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /customers/2/9/9/karinbollden.se/httpd.www/stats.php on line 12 Warning: Undefined array key "url" in /customers/2/9/9/karinbollden.se/httpd.www/index.php on line 11 Hem | karinbollden.se
Karin Bolldén

Karin Bolldén, fil.dr

Jag arbetar som pedagogisk utvecklare vid högskolepedagogiskt centrum, Luleå tekniska universitet. Enheten fungerar som ett högskolepedagogiskt kompetenscentrum och högskolepedagogisk mötesplats för universitetets lärare och utgör en drivkraft i högskolepedagogiska frågor vid universitetet. Vid enheten arbetar jag främst med frågor som rör informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i undervisningen.

Jag är utbildad IKT-pedagog och har varit yrkesverksam som universitetslärare i södra Sverige. 2015 disputerade jag i huvudämnet pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, vid Linköpings universitet. Avhandlingen handlar om undervisningspraktiker online i högre utbildning. I studien anläggs ett praktikteoretiskt perspektiv på undervisning i två olika onlinemiljöer - en textbaserad och en virtuell. Studien är onlineetnografisk och faller inom ramen för internetforskning. Mitt forskningsintresse rör alltså IKT och lärande i allmänhet och undervisning i onlinemiljöer i synnerhet.

Utöver avhandlingsarbetet har jag under forskarutbildningen breddat min vetenskapliga meritering genom att delta i men också arrangera vetenskapliga och internationella konferenser. Jag deltog också i arbetet med att starta upp en vetenskaplig och internationell tidskrift - The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA) i rollen som redaktionsassistent. Vidare har jag varit gästdoktorand vid University of British Columbia, Kanada.

Min grundutbildning består av en kandidatexamen i datapedagogik från Högskolan i Skövde och en magisterexamen i pedagogik med inriktning mot IKT och lärande från IT-universitetet i Göteborg. Under åren 2006-2008 tjänstgjorde jag som universitetsadjunkt vid Högskolan i Skövde som i huvudsak innebar undervisning och kursansvar för en rad olika kurser inom datavetenskap och pedagogik. Utöver undervisning arrangerade och medverkade jag i olika högskolepedagogiska insatser i syfte att öka kompetensen hos undervisande personal vad gäller utbildning och undervisning på distans och i flexibla former.