Karin Bolldén

Karin Bolldén

Doktorand i pedagogik

Jag är doktorand i pedagogik vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, Linköpings universitet. Mitt forskningsintresse rör IKT och lärande i allmänhet och undervisning i onlinemiljöer i synnerhet.

Min grundutbildning består av en kandidatexamen i datapedagogik (120p) från Högskolan i Skövde och en magisterexamen i pedagogik med inriktning mot IKT och lärande (60p) från IT-universitetet i Göteborg. Under åren 2006-2008 tjänstgjorde jag som universitetsadjunkt vid Högskolan i Skövde som i huvudsak innebar undervisning och kursansvar för en rad olika kurser inom datavetenskap och pedagogik. Utöver undervisning arrangerade och medverkade jag i olika högskolepedagogiska insatser i syfte att öka kompetensen hos undervisande personal vad gäller utbildning och undervisning på distans och i flexibla former.

Under vt 2016 avslutar jag min forskarutbildning vid Linköpings universitet. Avhandlingen handlar om undervisningspraktiker online i högre utbildning och är en sammanläggningsavhandling skriven på engelska. I studien som avhandlingen rapporterar anläggs ett praktikteoretiskt perspektiv på undervisning i två olika onlinemiljöer - en textbaserad (itslearning) och en virtuell värld (Second Life). Studien är onlineetnografisk och faller inom ramen för internetforskning.

Utöver avhandlingsarbetet har jag under forskarutbildningen breddat min vetenskapliga meritering genom att delta i men också arrangera vetenskapliga och internationella konferenser. Jag har också varit med att starta upp en vetenskaplig och internationell tidskrift - The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA) i rollen som redaktionsassistent. Vidare har jag varit gästdoktorand vid University of British Columbia, Kanada.