Kontakt

Arbete: karin.bollden@liu.se
Hem: karin@bollden.se
Skype: karin.bollden
Telefon: 070-335 29 84
LinkedIn: se.linkedin.com/in/karinbollden
Academia.edu: liu.academia.edu/KarinBolldén
Twitter: twitter.com/karinbollden
Post: Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Besöksadress: Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande
Hus D, våning 3
Linköpings universitet, Campus Valla